Αγροτικό : Επισκοπή – Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσίες 2020

Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής. Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσίες 2020

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/18.12.2019 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου, την Κυριακή 05.01.2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στην  αίθουσα  της Κοινότητας με το παρακάτω μόνο θέμα:

ΘΕΜΑ:  Αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Εποπτικού Συμβουλίου.                          

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

                                                         ΓΙΑ  ΤΟΝ Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

                                                                    Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                           ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ