ΗΜΑΘΙΑ ΣΠΟΡ : Τακτική Γενική Συνέλευση της ένωσης

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο Βεροιόπολις, στα Ασώματα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικής Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.). Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη και σύμφωνη με το καταστατικό, αλλά και τον νόμο, απαρτία, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε τον Διοικητικό Απολογισμό ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022, τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2021, τον Προϋπολογισμό του έτους 2023, καθώς και τις προτάσεις εναρμόνισης-προσαρμογής του Καταστατικού της Ένωσης με το Καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), αλλά και τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725 / 1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4726 / 2020.

www.eps-imathias.g